Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.Β.Ε. http://www.stiafilco.com/
Selected Volt S.A. http://selectedvolt.gr/
Επίλεκτος Βιοάεριο Φαρσάλων Α.Ε. http://selectedbiogas.gr/
ΛΑΓΗΕ http://www.lagie.gr/
ΑΔΜΗΕ http://www.admie.gr/
ΡΑΕ http://www.rae.gr/