Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
Απόστολος Ηλ.Δοντάς Αντιπρόεδρος
Απόστολος Ιωαν.Δοντάς Mέλος
Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου Mέλος